(Auto) retrats


A (Auto) retrats podeu veure les fotografies realitzades pels alumnes, en les quals s’exploren les possibilitats expressives de la fotografia, fent especial atenció a la relació entre el fons i la figura.